เลือกหน้า

เกี่ยวกับ คัมพานา | About CAMPANA

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี  2512    โดยร่วมกับบริษัท Agrob Alla Genbaud  ผู้ผลิตเซรามิกชั้นนำของประเทศเยอรมัน ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท  ภายใต้เครื่องหมายการค้า AGROB   ได้เปลี่ยนชื่อเครื่องหมายการค้าเป็น “CAMPANA” ในปี 2522  และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2523   ปี 2536   ได้ย้ายฐานการผลิตมายังนิคมอุตสาหกรรมหนองแค  จ.สระบุรี   ซึ่งมีความสะดวกในการขนส่งวัตถุดิบและจัดส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ  ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี 2551 SCG    ได้เข้ามาดูแลและบริหารงาน โดยอยู่ในกลุ่ม เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  ซึ่งถือเป็นบันทึกสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ที่นำพาความสำเร็จและแข็งแกร่งมาสู่บริษัทฯ

ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ของเรา คือ

เป็นผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิคที่สร้างผลกำไรพร้อมกับการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งสร้างผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถสำหรับพนักงานทุกระดับให้สามารถบริหารจัดการในด้านเทคโนโลยี ระบบการจัดการ  เพื่อสามารถที่จะผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยม  เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายของบริษัท

ปัจจุบันสินค้า “CAMPANA” มีหลากหลายประเภทแบ่งเป็น

1. กระเบื้องปูพื้น ขนาด 20x20 ซม., 30x30 ซม., 30x30 ซม. (Digital), 30x30 ซม. (CASA),40x40 ซม.,40x40 ซม (Digital)., 60x60 ซม., 60x60 ซม. (Digital), และ Natural Collection

2. กระเบื้องบุผนัง ขนาด 20x25 ซม., 25x40 ซม. และ 25x40 ซม. (Digital)

เราเป็นบริษัทที่พัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า  ทั้งด้านคุณภาพโดยสินค้าและบริการจะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล อาทิเช่น ISO 9001:2008 , มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.2508-2555) , Product Liability Law (PL Law) นอกจากนั้นบริษัท ยังมีมาตรฐานจากต่างประเทศ คือ  ISO 13006 จากประเทศ มาลเซีย,ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซียด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบริษัทยังดำเนินการภายใต้ ระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม IS0 14001:2004 ,ฉลากลดคาร์บอน 37% และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ครบทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อ เกิดความมั่นใจและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้กับลูกค้าในระยะยาว

การเติบโตของธุรกิจและความสำเร็จของ “CAMPANA”

จึงมีพื้นฐานสำคัญมาจากความมุ่งมั่นที่เราต้องการทำธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้าและคู่ธุรกิจ พนักงานและชุมชน   และที่สำคัญที่สุดเราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบไปยังทุกชีวิตบนโลกนี้   ทุกการสนับสนุนจากทุกฝ่ายคือพลังที่ช่วยให้เราไม่หยุดที่จะคิดค้นและดำเนินธุรกิจต่อไปด้วยความยั่งยืน

Share This